تاریخ : 1397-08-12 - شماره خبر: 28 - استانداردهای تدوین شده در فازاول ودوم که باهمت وهمکاری کارشناسان  دفترپژوهش وتالیف سازمان آموزش فنی و حرفه ای و کارشناسان برگزیده کانون کشوری ازمیان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور و

استانداردهای تدوین شده ویژه ایران مهارت درسامانه ملی مهارت بارگزاری شد. 

استانداردهای تدوین شده در فازاول ودوم که باهمت وهمکاری کارشناسان  دفترپژوهش وتالیف سازمان آموزش فنی و حرفه ای و کارشناسان برگزیده کانون کشوری ازمیان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور و تحت نظارت وهدایت مشترک کمیسیون آموزش وکمیته های تدوین وبازنگری استانداردها و کمیته سنجش وآزمون  کانون کشوری ودفتر پژوهش و تالیف سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور تدوین وآماده شده بود درسامانه ملی استانداردمهارت به نشانی زیربارگذاری وآماده بهره برداری شد 

استاندارهای ایران مهارت 


این استانداردهادرقالب 237 استاندارد خاص ایران مهارت و در 40 رشته به همراه کد و محتوای استاندارد تدوین شده است .
دراین فرآیند قریب ۲۰۰ نفر از مربیان سازمان و آموزشگاه های آزاد بهمراه کارشناسان دفترپژوهش وتالیف سازمان مشارکت داشته اند.


تماس با ما

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور

ایمیل:
irankanoon95@gmail.com
ارسال پیام

آمار بازدید

بازدید امروز:
21
بازدید دیروز:
150
بازدید هفته:
4560
بازدید ماه اخیر:
6652
بازدید کل:
9049

تبلیغ ویژه فوتر

کلیه ی حقوق معنوی این سایت متعلق به کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور می باشد powered By Somayeh.Mahjoob